• Książki
 • Nasza oferta
 • Wydawnictwo
 • Kontakt
 • Najnowsze Wydania

  animal
  Animal
  architecture
  Architecture
  nature
  Nature
  people
  People
  tech
  Tech
  random
  Random

  Wszytskie książki

  Okładka książki

  Nazwa książki

  Autor książki

  Okładka książki

  Nazwa książki

  Autor książki

  Okładka książki

  Nazwa książki

  Autor książki

  Okładka książki

  Nazwa książki

  Autor książki

  Okładka książki

  Nazwa książki

  Autor książki

  Okładka książki

  Nazwa książki

  Autor książki

  Okładka książki

  Nazwa książki

  Autor książki

  Okładka książki

  Nazwa książki

  Autor książki

  Okładka książki

  Nazwa książki

  Autor książki

  Okładka książki

  Nazwa książki

  Autor książki

  Nasza Oferta

  Oferta wydawnicza

  Publikujemy książki prowadząc pełny proces wydawniczy. Ceny dostosowujemy do potrzeb autora lub instytucji zlecającej. Tekst przechodzi przez redakcję, profesjonalny skład oraz korekty. Zapewniamy projekt okładki dostosowany do konceptu autora. Drukujemy i dostarczamy gotową książkę.

  W naszej ofercie usług wydawniczych znajdują się:

  Publikacje naukowe
  Publikacje popularno-naukowe
  Tomiki poezji
  Katalogi
  Albumy
  Oferta usług Pracowni Humanistycznej

  W ramach działalności naszej Pracowni Humanistycznej oferujemy usługi:

  Poszukiwania źródłowe
  Poszukiwania genealogiczne
  Odczyt pisma gotyckiego i neogotyckiego

  Wydawnictwo

  Zasady etyki wydawniczej

  Tutaj wpisz treść związana z zasadami etyki wydawniczej.

  Naukowe wydawnictwo punktowane

  Tutaj wpisz treść związana z naukowymi wydawnictwami punktowanymi.

  Komitet Redakcyjny

  Tutaj wpisz treść związana z komitetem redakcyjnym.

  Publikacje popularno-naukowe

  Tutaj wpisz treść związana z publikacjami popularno-naukowymi.

  Skontaktuj się z nami

  Kontakt