Publikacje i sprzedażNowa sekcja


Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego t.III zeszyt 1

Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego t.III zeszyt 1: Gmina Gubin

oprac. Grzegorz Ostrowski

45 zł    zamów


Oprawa twarda, s. 358

Książka prezentuje kilkaset XIX- i XX-wiecznych inskrypcji, wraz z tłumaczeniami i komentarzem. Autor opracowania zebrał zachowane inskrypcje cmentarzy w Gubinie, Bieżycach, Brzozowie, Chęcinach, Chlebowie, Czarnowicach, Dobrym, Dobrzyniu i Drzeńsku Małym. Pozostałe mijescowości powiatu ukażą sie w przygotowywanym zeszycie drugiem trzeciego tomu ninejszej serii wydawniczej.Nowa sekcja


Kronika Bojadeł t.2

Kronika Bojadeł t.2

Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet

45 zł    zamów


Oprawa twarda, s. 335

Pierwsza edycja rękopiśmiennej kroniki pochodzącej z początku XIX wieku. Tom drugi obejmuje lata od 1741 do 1872. Napisana przez miejscowego nauczyciela kronika przedstawia obraz wydarzeń historycznych widzianychz perspektywy niewielkiego majątku ziemskiego, gdzie równie ważne jak wieści z pól bitwenych są informacje o cenach zboża i anomalie pogodowe. Publikacja jest dwujęzyczna, co pozwala także zainteresowanemu czytelnikowi zapoznać się z oryginałem.Nowa sekcja


Kronika Bojadeł t.3

Kronika Bojadeł t.3

Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet

wyprzedane / proszę pytać o dodruk    


Oprawa twarda, s. 340

Pierwsza edycja rękopiśmiennej kroniki pochodzącej z początku XIX wieku. Tom trzeci obejmuje lata od 1872 do 1880. oraz uzupełnienia zebrane przez autora rękopisu dotyczące całego okresu przedstawionego w Kronice.Nowa sekcja


Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw zakonowi krzyżackiemu w roku 1433

Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw zakonowi krzyżackiemu w roku 1433

Paweł Karp

59,90 zł    zamów


Oprawa twarda, s. 383

Efekt wieloletnich badań autora, historyka. Oparte na szerokich badaniach źródłowych studium genezy, przebiegu i skutków wydarzeń z 1433 roku; weryfikujące wiele dotychczasowych teorii na temat stosunków polsko-husyckich. (z okładki:) Wiosną 1433 r. wódz husyckiego stronnictwa "sierotek", Jan Capek, rozpoczął na czele swoich wojsk wyprawę, która okazała się najbardziej spektakularnym ze "wspaniałych pochodów", zakończonym dopiero na brzegu Bałtyku.(...) Teraz grozy najazdu "bożych wojowników" spod znaku kielicha miały wreszcie doświadczyć Nowa Marchia i Pomorze Gdańskie.Nowa sekcja


Inskrypcje nagrobne cmentarza katedralnego w Sandomierzu

Inskrypcje nagrobne cmentarza katedralnego w Sandomierzu

Katarzyna i Paweł Madejscy

wyprzedane / proszę pytać o dodruk    


Oprawa twarda, s. 270

Książka prezentuje 506 inskrypcji, wraz z komentarzem i identyfikacją osób upamiętnionych. Ze wstępu: Wydawanie napisów nagrobnych jest potrzebą szczególnie palącą, ponieważ to właśnie inskrypcja jest najmniej odpornym na czynniki zewnętrzne i upływ czasu elementem mogiły czy grobowca. Podatność napisów nagrobnych na zniszczenia, czy to celowe, czy to dokonywane w dobrej wierze, decyduje o konieczności intensyfikacji badań i wysiłków edytorskich poświęconych tej kategorii świadectw historycznych. Zgodnie z przyjętym założeniem, zajęliśmy się napisami powstałymi do 1945 roku włącznie. Przyjęcie takiej granicy chronologicznej jest efektem opartej na wcześniejszych doświadczeniach epigraficznych obserwacji, która czyni z II wojny światowej istotną cezurę w tanatosocjologii.Nowa sekcja


Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego t.I z.2

Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego t.I z.2

red. Adam Górski

wyprzedane / proszę pytać o dodruk    


Oprawa twarda, s. 198

Ze wstępu: Niniejsza publikacja jest drugim zeszytem powstałym jako efekt pracy członków Studenckiego Koła Epigraficznego działającego przy Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (...) Udało się własnymi siłami, w ramach czasu wolnego studentów, zinwentaryzować ponad 50 dawnych cmentarzy. Na części z nich nie było już płyt nagrobnych, na wielu pozostały destrukty. Artefakty te w dalszym ciągu są niszczone, wykorzystywane wtórnie do celów budowlanych lub po prostu zakopywane. Wydaje się, że postęp ich destrukcji jest na tyle szybki, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat zabytki tego typu zanikną zupełnie. (...) Książka, którą oddajemy Państwu do rąk jest pierwszym tomem serii wydawniczej, której kolejne tomy będą się ukazywać sukcesywnie wraz z postępami prac terenowych i opracowywaniem materiału. W chwili obecnej trwają prace nad drugą częścią, zawierającą kolejne miejscowości powiatu zielonogórskiego. Niniejszy zeszyt zawiera wsie: Białowice, Bogaczów, Cieszów, Czarna, Drągowina, Głuchów, Klępsk, Kotowice, Letnica, Łęgowo, Niwiska, Radomia, Skibice, Sobolice, Urzuty, Wilkanowo, WojnowoNowa sekcja


Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego t.II z.1

Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego t.II z.1 Żagań

red. Adam Górski

39,90 zł    Zamów


Oprawa twarda, s. 189

Ze wstępu: Niniejsza publikacja jest trzecim zeszytem powstałym jako efekt pracy członków Studenckiego Koła Epigraficznego działającego przy Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, obejmującym tym razem powiat żagański Niniejszy zeszyt zawiera inskrypcje cmentarzy miasta Żagania, także kwatery żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowejNowa sekcja


O panowaniu Karola XII króla Szwecji

O panowaniu Karola XII króla Szwecji

Johan D. Hultman; oprac. W. Krawczuk

wyprzedane / proszę pytać o dodruk    


Oprawa miękka, s. 151

Ze wstępu: W rozważaniach nad tą epoką, jako postać najbardziej tajemnicza jawi się młody szwedzki król, Karol XII. Liczne opisy i analizy przedstawiają go jako osobę skrytą, małomówną, bardzo upartą. To władca, który traktował wszystkich z wielką uprzejmością - zdejmował zawsze nakrycie głowy podczas rozmowy z każdym, nawet nisko urodzonym, co budziło zdumienie w ówczesnej Europie. Z drugiej strony wiemy o jego mściwości, która ujawniła się gdy skazał zdrajcę, Johana Reinholda Patkula, na ciężkie tortury, choć przy odrobinie dobrej woli mógł przecież zdobyć się na wielkoduszność. Karol XII - świetny żołnierz, genialny dowódca, kierujący się zawsze poczuciem honoru – to opinia części historyków. Inni zwracają uwagę na brak pragmatyzmu w działaniach króla, wikłanie się w beznadziejne pomysły jak próbę narzucenia Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski, czy nieprzemyślany atak na Rosję. Gdybyśmy jednak mieli spytać dzisiejszych Szwedów o władcę, który jeszcze coś dla nich znaczy, którego losy wzbudzają emocje, który nie jest tylko lekcją do wyuczenia – na pierwszym miejscu będzie to dla większości z nich właśnie Karol XII.Nowa sekcja


Kronika Bojadeł

Kronika Bojadeł

Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet

wyprzedane / proszę pytać o dodruk


Oprawa twarda, s. 317

Pierwsza edycja rękopiśmiennej kroniki pochodzącej z początku XIX wieku i znajdującej się obecnie w zasobach Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Tom pierwszy opisuje lata od 100 n.e. do 1740. Napisana przez miejscowego nauczyciela kronika przedstawia obraz wydarzeń historycznych widzianychz perspektywy niewielkiego majątku ziemskiego, gdzie równie ważne jak wieści z pól bitwenych są informacje o cenach zboża i anomalie pogodowe. Publikacja jest dwujęzyczna, co pozwala także zainteresowanemu czytelnikowi zapoznać się z oryginałem.Nowa sekcja


Cmentarz wojenny w Złotowie

Cmentarz wojenny w Złotowie

Joachim Zdrenka

edycja: Muzeum Ziemi Złotowskiej


Oprawa twarda, s. 199

Ze wstępu: 31 stycznia 1945 roku o godzinie 9 rano Złotów został wyzwolony. Polskie zwycięstwo o Złotów zostało okupione śmiercią 99 żołnierzy w tym 7 oficerów i 112 rannych. Ogółem 1 Armia WP straciła w tym rejonie 1201 żołnierzy. Poległych żołnierzy wszystkie armie chowały najczęściej w miejscu ich śmierci, w mogiłach pojedynczych i zbiorowych. Na zakładanie specjalnych nekropoli nie było wówczas czasu. (...) Według zachowanych protokołów ekshumacji z lat 1948, 1950 i 1953 wynika, że na złotowskim Cmentarzu Wojennym w1953 roku spoczywało 1398 poległych żołnierzy, w tym 621 żołnierzy WP (44,4 %) i 777 żołnierzy AR (55,6 %). Z 1398 poległych znamy nazwiska około 867 osób, które zostały zamieszczone w tej książce.Nowa sekcja


Dziennik Rutgera von Ascheberga z lat 1621 – 1681

Dziennik Rutgera von Ascheberga z lat 1621 – 1681

Wojciech Krawczuk

wyprzedane / proszę pytać o dodruk    


Oprawa miękka, s. 145

Ze wstępu: Prezentacja pierwszej książki w nowej serii wydawniczej wymaga omówienia głównych założeń przedsięwzięcia. Stosunki polsko – szwedzkie, obfitujące w kontakty pokojowe, ale i w akty nieprzyjazne, udokumentowane są przekazami wielu rozmaitych źródeł. (...) Zadaniem podstawowym serii będzie zatem udostępnianie źródeł szwedzkich, przede wszystkim z wieku siedemnastego i osiemnastego, w tłumaczeniu na język polski. Ze względu na dużą ilość tzw. egodokumentów z tej epoki, one właśnie będą prezentowane najczęściej (...) Przedmiotem niniejszej edycji jest Dziennik autorstwa Rutgera von Ascheberga, (1621 – 1693), kawalerzysty, uczestnika wojny trzydziestoletniej, drugiej wojny północnej oraz wojny skańskiej, od roku 1678 szwedzkiego feldmarszałka, a także generalnego gubernatora Skanii, Hallandu, Bohuslänu i Göteborga. (...) Wbrew nazwie Journal Ascheberga nie jest w rzeczywistości dziennikiem, tj. nie był prowadzony codziennie, w sposób systematyczny, przez dłuższy okres czasu. To pamiętnik, spisywany długo po omawianych zdarzeniach, w kilku etapach. Pierwsza część, obejmująca lata 1621 – 1666, została nakreślona w maju 1666, przez generała majora Ascheberga, w Ritterhude, w Księstwie Bremy, co zostało odnotowane w tytule. Nie wiemy natomiast, czy część druga, zakończona datą 10 września roku 1681, powstała też jednorazowo, czy też narastała stopniowo. Jest natomiast prawdopodobne, że tworząc swój Dziennik Ascheberg korzystał z jakichś dokumentów i zapisek. Losy rękopisu wspomnień i innych materiałów archiwalnych omówione zostały w odrębnym podrozdziale. Z tego źródła korzystał już Samuel Pufendorf, historiograf Królestwa Szwecji, który już w roku 1696 opublikował oficjalną historię panowania Karola X Gustawa. (...) Oceniając wartość Dziennika jako źródła, skonfrontować go należy z innymi przekazami oraz ustaleniami historyków. Rzecz jasna, nawet jeśli przyjmiemy, że Ascheberg niekiedy mija się z prawdą, tekst nadal zachowuje swoją wartość, ukazuje bowiem znakomicie mentalność wyższego oficera kawalerii drugiej połowy XVII wieku.Nowa sekcja


Żydzi powiatu złotowskiego (1859-)1874-1945

Żydzi powiatu złotowskiego (1859-)1874-1945

Joachim Zdrenka

edycja: Muzeum Ziemi Złotowskiej


Oprawa twarda, s. 411+12

Ze wstępu: Celem niniejszej pracy byłu ujęcie możliwie wszystkich osób pochodzenia żydowskiego z powiatu złotowskiego w granicach po 1920 roku (...) Badania wymagały przejrzenia około 4300 zachowanych ksiąg matrykalnych, któe przechowywane są w urzędach stanu cywilnego w Złotowie, Berlinie oraz w Archiwum Państwowym w Poznaniu, Oddział Piła. (...) W poniższym zestawieniu ujętych zostało 2960 osób. (...) Statystycznie rzecz ujmując: z trzech osób pochodzenia żydowskiego z tego terenu, co najmniej dwie straciły życie stajac się ofiarami holokaustu. (...)Nowa sekcja


Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego t.I

Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego t.I

red. Adam Górski

wyprzedane / proszę pytać o dodruk    


Oprawa twarda, s. 285

Ze wstępu: Niniejsza publikacja jest efektem pracy członków Studenckiego Koła Epigraficznego działającego przy Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (...) Udało się własnymi siłami, w ramach czasu wolnego studentów, zinwentaryzować ponad 50 dawnych cmentarzy. Na części z nich nie było już płyt nagrobnych, na wielu pozostały destrukty. Artefakty te w dalszym ciągu są niszczone, wykorzystywane wtórnie do celów budowlanych lub po prostu zakopywane. Wydaje się, że postęp ich destrukcji jest na tyle szybki, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat zabytki tego typu zanikną zupełnie. (...) Książka, którą oddajemy Państwu do rąk jest pierwszym tomem serii wydawniczej, której kolejne tomy będą się ukazywać sukcesywnie wraz z postępami prac terenowych i opracowywaniem materiału. W chwili obecnej trwają prace nad drugą częścią, zawierającą kolejne miejscowości powiatu zielonogórskiego.Nowa sekcja


Adam Górski - Procesy czarownic w Kolsku

Procesy czarownic w Kolsku

Adam Górski

wyprzedane / proszę pytać o dodruk    


Oprawa miękka, s. 104

Proces czarownic w Kolsku to drugi pod względem liczby ofiar proces na Ślasku. W latach 1665-1672 życie straciło około 40 osób. Pod pretekstem poszukiwan osób odpowiedzialnych za chorobę "Łaskawej Pani" rozpoczęto przesłuchania kilkudziesięciu osób z Kolska, Konotopu, Jesionej, Lipki, Uścia, a nawet Kargowej. Nie znamy dokładnej liczby przesłuchiwanych, ani uwolnionych, choć spotykamy przypadki osób wypuszczonych z więzienia i po krótkim czasie ponownie aresztowanych. Niniejsza publikacja zawiera transkrypcję (wraz z tłumaczeniem) oryginalnego tekstu sprawozdania z tych wydarzeń przesłaną przez Johanna Christopha von Kittlitz do sądu we Wroclawiu. Jest to przyczynek do dziejów samych procesów czarownic, jak i XVII-wiecznej historii Dolnego Ślaska.


Nowa sekcja


Ewa Psyk - Formuła datalna w średniowiecznych dokumentach śląskich do końca XIII wieku

Formuła datalna w średniowiecznych dokumentach śląskich do końca XIII wieku

Ewa Psyk

38 zł    Zamów


Oprawa miękka, s. 309

ze wstępu: Badania poświęcone charakterystyce formuły datalnej średniowiecznych doku-mentów śląskich nie zostały jak dotąd przeprowadzone w polskiej literaturze naukowej. (...)
Celem jest przede wszystkim dążenie do jak najpełniejszego scharakteryzowania rozmaitości stosowanej datacji dokumentów i ukazanie powiązań datacji z odbiorcami i treścią prawną dyplomów różnych wystawców.(...)
Podstawą analizy jest 1227 dokumentów z lat 1110 – 1300, pochodzących z terenów Śląska. Stanowią one wytwór kancelarii różnych wystawców, wśród nich: książąt i księżnych śląskich, biskupów wrocławskich, opatów klasztorów, a także kasztelanów, wójtów, komesów, protonotariuszy (...)


Nowa sekcja


Barbara Klassa - Siedziby joannitów na ziemiach polskich do 1312 roku

Siedziby joannitów na ziemiach polskich do 1312 roku

Barbara Klassa

nakład wyczerpany    


Oprawa miękka, s. 206

ze wstępu: Tematem niniejszej pracy nie są jednak wyprawy krzyżowe jako całość, a je-dynie pewien aspekt wpisujący się w problematykę funkcjonowania ideologii krucja-towej na ziemiach polskich na przykładzie jednej z instytucji identyfikowanych z pielgrzymkami do Ziemi Świętej oraz z jej obroną przed muzułmanami – rycerskie-go zakonu św. Jana. (...)
W niniejszej pracy autorka przeanalizowała kwestię lokalizacji siedzib zakonnych na ziemiach polskich na tle rozwiązań stosowanych w budownictwie zakonnym innych rejonów, a także w zestawieniu z rozmieszczeniem świeckich punktów obronnych na ziemiach polskich.(...)
Dla realizacji zakreślonych powyżej celów poddano analizie nadania teryto-rialne poczynione na rzecz zakonu (do 1312 r.) oraz zachowane zabytki kultury materialnej związane z tym okresem działalności zakonu. W odniesieniu do tej ostatniej grupy należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem badań były w pierwszym rzędzie obiekty wzniesione z inicjatywy zakonu, budynki nadane joannitom uwzględniono natomiast w przypadku, gdy są podstawy aby sądzić, iż zakonnicy wprowadzili modyfikacje pozyskanego obiektu.(...)


Nowa sekcja


Daniel Koteluk - W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach 1945-1956

W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach 1945-1956

Daniel Koteluk

wyprzedane / proszę pytać o dodruk    


Oprawa miękka, s. 366

ze wstępu: Obok nieufności, skrywanej wrogości i strachu manifestowanego przez ludność wiejską wobec nadchodzących prosowieckich działaczy polskich i ich radzieckich towarzyszy niektórzy z jej przedstawicieli zubożeni, w wyniku kończącej się pożogi wojennej, żywili nadzieję na diametralną odmianę swojej opłakanej sytuacji życiowej.(...)
Lekarstwem bowiem na wszystkie ówczesne bolączki ludności wiejskiej miała być kolektywizacja. W rzeczywistości poprzez członkostwo chłopów w państwowych spółdzielniach produkcyjnych chciano ich pozbawić niezależności ekonomicznej. Nie mówiąc już o tym, że to właśnie im wystawiono rachunek za forsowany przez rządzących program uprzemysłowienia kraju.(...)
Istotą niniejszej pracy jest ukazanie przebiegu procesu stalinizacji wsi zielonogórskiej w latach 1945-1956, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego terenu, związanej między innymi z przemianami ludnościowymi polegającymi na osiedleniu się polskiej ludności wiejskiej w miejsce dotychczasowych niemieckich mieszkańców.


Nowa sekcja


Arkadiusz Dymowski - Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski rejestrowane w pierwszych latach XXI wieku. Aspekty źródłoznawcze

Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski rejestrowane w pierwszych latach XXI wieku. Aspekty źródłoznawcze

Arkadiusz Dymowski

nakład wyczerpany   >


Oprawa miękka, s. 252

Znaleziska monetarne stanowią obecnie podstawowe źródło do badań nad pieniądzem rzymskim w Polsce i szerzej na terenie Barbaricum, w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym okresie Wędrówek Ludów. Jest to źródło tym bardziej cenne, że monety rzymskie były — i w dalszym ciągu są — odkrywane w naszym kraju w olbrzymiej liczbie. Daje to między innymi trudną do przecenienia okazję do prowadzenia wielowymiarowych badań statystycznych oraz szczegółowej analizy rozmieszczenia terytorialnego w aspekcie porównawczym. Bogaty materiał znaleziskowy daje również szerokie możliwości wykorzystania go jako źródła do badań nad aspektami społecznymi, ekonomicznymi, a nawet politycznymi funkcjonowania plemion barbarzyńskich zamieszkujących w starożytności ziemie obecnej Polski. [...] Zgromadzony materiał obejmuje 1028 monet z 448 znalezisk zarejestrowanych dzięki 518 anonimowym informacjom (zgłoszeniom) uzyskanym od maja 2004 r. do listopada 2007 r. (ok. trzy i pół roku). [...] . Założone na wstępie i zrealizowane w ramach niniejszej monografii kierunki badawcze obejmują w szczególności:  opisanie procesu rejestracji nowych znalezisk monet rzymskich,  opisanie cech charakteryzujących nowe znaleziska monet rzymskich, co pozwoliło na:  opracowanie zasad krytycznego podejścia do nowych znalezisk monet rzymskich,  określenie przydatności zarejestrowanych nowych znalezisk monet rzymskich jako źródła do dalszych badań archeologicznych i historycznych.


Nowa sekcja


T.Dzwonkowski, K. Kostka, M. Górska - Dzieje Starego i Nowego Kisielina

Dzieje Starego i Nowego Kisielina

Tadeusz Dzwonkowski, Krzysztof Kostka, Marzena Górska

29.90 zł    


Oprawa miękka, papier powlekany, s. 107

Dzieje podzielonogórskich wsi powstały w oparciu o gruntowną analizę materiału źródłowego, znajdujacego się w zbiorach Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Książka zawiera także kalendarium dziejów powojennych oraz zapis wspomnień mieszkańców, którzy przybyli na te tereny po zakończeniu działań wojennych.


Nowa sekcja


J. Zdrenka - Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914-1918

Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej
polegli w I wojnie światowej 1914-1918

Joachim Zdrenka

nakład wyczerpany   


Oprawa miękka, s. 343

ze wstępu: Temat mieszkańców Ziemi Złotowskiej, którzy w czasie I wojny światowej polegli jako żołnierze niemieccy, nie był dotychczas przedmiotem badań historycznych. Powodów tego stanu rzeczy było kilka.
Po pierwsze, powiat złotowski, jako powiat graniczny, należał od czasów I rozbioru Polski (1772) aż do stycznia 1945 r. do państwa pruskiego i Rzeszy Niemieckiej, przy czym wschodnia część powiatu złotowskiego z miastami Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie i Więcbork, przyznana układem wersalskim, stała się integralną częścią nowoutworzonego państwa polskiego (1920). Stąd żywa pamięć o poległych mieszkańcach dawnego powiatu złotowskiego była pielęgnowana jedynie w jego zachodniej części, która pozostała w granicach państwa niemieckiego.(...)
Po drugie, mimo pielęgnacji pamięci o poległych I wojny światowej, nikt nie podejmował tej tematyki, gdyż uważano, że wraz z wystawieniem pomnika został spełniony obowiązek ciążący na pokoleniu żyjących. Do tego doszedł fakt niedostępności do ksiąg metrykalnych urzędów stanu cywilnego (księgi zgonów były dostępne dopiero po 100 latach ) i trudności w uzyskaniu wiarygodnych informacji ze źródeł wojskowych.Po trzecie, wraz z likwidacją pomników po 1945 r., ówczesne zainteresowania tą tematyką przez naukę polską, były widziane jako zamierzenia wrogie politycznie i z tego powodu nie popierane, a nawet wręcz przeciwnie zwalczane.(...) Celem pracy nie jest tutaj gloryfikacja wojny i poległych żołnierzy, ale czysto empiryczne dochodzenie do prawdy, do możliwie dokładnego ustalenia wysokości strat osobowych mieszkańców Ziemi Złotowskiej.


Nowa sekcja


J. Zdrenka - Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939-1945

Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej
polegli w II wojnie światowej 1939-1945

Joachim Zdrenka

nakład wyczerpany   


Oprawa miękka, s. 350

ze wstępu: Temat mieszkańców Ziemi Złotowskiej, którzy w czasie II wojny światowej polegli jako żołnierze niemieccy – podobnie jak i w I wojnie –, nie był dotychczas przedmiotem badań historycznych. Jest to temat jeszcze „świeży”, bardzo wrażliwy i wzbudzający ciągle jeszcze wielkie emocje. Tematem tym nie interesowała się dotychczas nauka polska z różnych, w tym i z politycznych względów.
Zmiana systemu politycznego w Polsce i wolność badań naukowych oraz ułatwienie dostępu do dotychczas niedostępnych materiałów archiwalnych, umożliwiło obecnie podjęcie tego rodzaju tematu. W Niemczech temat ten był zawsze żywo dyskutowany w środowisku uciekinierów i przesiedleńców z Ziemi Złotowskiej, którzy jednak nie zdobyli się jak dotychczas na żadne dokładniejsze opracowanie problemu. Przeszkód ku temu było i jest kilka. Są nimi ustawy o urzędach stanu cywilnego i ochronie danych osobowych, które jak narazie prawie całkowicie uniemożliwiają podjęcie takiego tematu. Do tego dochodzi brak wolnego dostępu do ksiąg zgonów urzędu stanu cywilnego (dotychczas były one dostępne po stu latach ) i do miarodajnych źródeł wojskowych(...)
Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań ilustrują również istniejący zawsze na Ziemi Złotowskiej problem narodowościowy. Podawane przy poległych wyznanie katolickie oraz polsko brzmiące nazwiska i imiona wskazują na wysoki procent poległych pochodzenia polskiego.


Nowa sekcja


Ks. M. Majewski- Działalność ustawodawcza biskupa Wilhelma Pluty rządcy kościoła gorzowskiego w latach 1958-1986

Działalność ustawodawcza biskupa Wilhelma Pluty

Ks. Marcin Majewski

30 zł    Zamów


Oprawa miękka, s. 181

z okładki: Ksiązka ks. Marcina Majewskiego, omawiająca ustawodawczą działalność bpa W. Pluty na rozległym terenie Ziem Zachodnich, wpisuje się w dzieło prowadzonego w diecezji procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego
Postać świątobliwego Biskupa kojarzymy najczęściej z jego troską o życie wewnętrzne. Tymczasem Zatroskany Pasterz troszczył się o uporządkowanie wszystkich elementów jakie składają się na całe życie ludzkie, aby przez tę porządkującą troskę zdobyć ważny i istotny środek rozwoju życia nadprzyrodzonego. Temu celowi służyła działalność ustawodawcza, co było wielką pomocą dla kapłanów w osiągnięciu celów duszpasterskich.
Warto zatem przez książkę ks. Marcina Majewskiego wsłuchać się raz jeszcze w głos Kandydata do chwały ołtarzy


Nowa sekcja


T.Andrzejewski - Rechenbergowie w księstwie głogowskim w XVI-XVII wieku

Rechenbergowie w księstwie głogowskim w XVI-XVII wieku

Tomasz Andrzejewski

nakład wyczerpany    


Oprawa miękka, s. 318

Opis: Dzieje księstwa głogowskiego u progu czasów nowożytnych charakteryzują głębokie przemiany natury ustrojowej, społeczno-gospodarczej i religijnej. Znaczącą rolę w tym procesie odegrała szlachta, która w strukturze stanowej księstwa zajmowała najbardziej uprzywilejowane miejsce. Wywodząca się ze średniowiecznego rycerstwa grupa społeczna w dużej mierze miała charakter napływowy. W gronie napływowego rycerstwa znalazła się rodzina von Rechenberg.
Swoją wysoką pozycję na Śląsku w czasach nowożytnych zawdzięczali Rechenbergowie statusowi majątkowemu. Rozległe dobra ziemskie znajdowały się na obszarze księstw dziedzicznych, w których monarcha sprawował władzę bezpośrednio. Otrzymując w lenno w 1381 r. majątek bytomski stali się Rechenbergowie od razu największymi posiadaczami ziemskimi w części księstwa przynależnej do króla. Kolejne nadania i zakupy potwierdzają, że rodzina zainteresowana była tylko wielkimi i zwartymi kompleksami dóbr, które dawały jej przewagę ekonomiczną w raczej ubogiej, bo posiadającej najwyżej 2-3 wioski, grupie szlachty głogowskiej. W końcu XIV stulecia w rękach Rechenergów znalazły się wielkie obszary leśne i dobra ziemskie na pograniczu śląsko-łużyckim (Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka i Kliczków) oraz majątek przemkowski w księstwie głogowskim. W połowie XV w. Rechenbergowie zakupili majątek sławski, a w 1516 r. dobra otyńskie.
Niniejsza publikacja autorstwa wybitnego historyka regionalisty - Dyrektora Muzeum Miejskiego w Nowej Soli - dr Tomasza Andrzejewskiego w sposób wyczerpujący przedstawia dzieje rodziny von Rechenberg na szerokim tle społeczno-polityczno-gospodarczym Dolnego Śląska. Obowiązkowa lektura dla miłośników historii tego regionu.


Nowa sekcja


Antykwariat

Nowa sekcja


Analecta Freystadiensia

Analecta Freystadiensia czyli kronika Kożuchowa t. 1

oprac. Adam Górski, Wojciech Krawczuk

45 zł    Zamów


Oprawa twarda, wersja dwujęzyczna: polski i niemiecki, s. 298

Ze wstępu: Autor kroniki, Gottfried Förster, urodził się 6 października 1700 r. Syn młynarza, kształcił się w Lubaniu, następnie studiował na uniwersytecie w Lipsku, skąd trafił do Mycielina, gdzie pracował jako nauczyciel w rodzinie von Studnitz. Od 1733 r. zatrudniony był w szkole w Kożuchowie, później od 1742 r. pełnił funkcję wicerektora szkoły w Lesznie, tam też zmarł 1 października 1760 r. Kronikę napisał, bowiem (według jego własnych słów): Nie byłoby słuszne pozwolić, by potrzebne wiadomości i sprawy kościelne pokryły się kurzem, mogą one stać się bowiem własnością wielu uczonych, którzy czy to z racji urodzenia, czy z innych jeszcze powodów zajmują się Kożuchowem.Nowa sekcja


Z dziejów wsi Solniki

Z dziejów wsi Solniki

red. Joanna Karczewska

22,90 zł    Zamów


Oprawa miękka, s. 107

Ze wstępu: Oddajemy do rąk czytelników tom, w którym historia Solnik - jednej z najstarszych wsi na terenie dawnego księstwa głogowskiego - została przedstawiona kompleksowo. Wydawnictwo zawiera artykuły prezentujące wyniki badań obejmujące historię Solnik od pradziejów po czasy współczesne, a także opracowanie z zakrsu historii sztuki oraz analizę obrazu ruralistycznegoNowa sekcja


Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu

Życie, śmierć i zbawienie. Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu

oprac. Janusz Gołaszewski, Adam Górski

44,90 zł    Zamów


Oprawa twarda, papier powlekany, s. 276 + płyta CD

Ze wstępu: Niniejsza publikacja stanowi pierwszą edycję rękopisu powstałego w XVII wieku i zachowanego w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Zawiera on 224 strony odpisu inskrypcji z kościoła pw. św. Elżbiety wraz z indeksem osób upamiętnionych. Zgodnie z ówczesną modą oddaje układ graficzny tekstu oraz w sposób symboliczny zaznacza ważniejsze elementy zdobień. Ramy chronologiczne pracy są zgodne z latami zgonów zamieszczonymi w inskrypcjach i mieszczą się w latach 1500-1599.Nowa sekcja


Regesta fontium Sommerfeldensium

Regesta fontium Sommerfeldensium

oprac. Adam Górski, Beata Grelewicz

69,90 zł    Zamów


Oprawa twarda, papier powlekany, s. 200 + płyta DVD

Ze wstępu: [...] Dziś korzystamy z możliwości technicznych, by zaprezentować zachowane rękopiśmienne źródła w sposób optymalny zarówno dla naukowców (na płycie CD zamieszczono cyfrowe skany oryginalnych dokumentów) jak i historyków-fascynatów, dla których przygotowano streszczenia treści i opis poszczególnych jednostek w języku polskim [...].Nowa sekcja


Regesta fontium regum Poloniae, oprac. Adam Gorski

Regesta fontium regum Poloniae, tom I

oprac. Adam Gorski

nakład wyczerpany  


Oprawa twarda, s. 227 + płyta DVD

ze wstępu: Celem wiodącym książki jest zapoznanie czytelników z jedną z najcenniejszych części zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Dokumenty wystawiane przez polskich władców dla miast i cechów przetrwały do czasów dzisiejszych, stanowiąc obraz ówczesnych działań samego władcy, jak i jego administracji. (...)
wykorzystując zdobycze techniki w zakresie digitalizacji, postanowiono dołączyć do tej książki płytę zawierającą elektroniczną wersję zdjęć w jakości umożliwiającej samodzielny odczyt treści dokumentów. Pozwoli to badaczom na dotarcie do źródła bez straty czasu koniecznej na odbycie podróży do archiwum. Znajdziecie tam Państwo wszystkie strony dokumentów, także te niepublikowane, powiększone fragmenty tekstów, a dla zainteresowanych sfragistyką osobne zdjęcia pieczęci. (...)
Kierując publikację do nauczycieli zdecydowano się na zamieszczenie obok każdego dokumentu krótkiego opisu tła historycznego, którego celem nie jest dogłębne studium przyczynowo-skutkowe, a jedynie nakreślenie ogólnego obrazu sytuacji, wyjaśnienie niektórych aspektów działalności samego państwa jak i królewskiej kancelarii, oraz zaprezentowanie sylwetek postaci historycznych często pomijanych w podręcznikach historii. Dla nauczycieli to materiał pomocniczy do wykorzystania na zajęciach zarówno podczas zwyczajnych lekcji (materiał ilustracyjny), jak i spotkaniach z kołami zainteresowań (pogłębianie wiedzy o źródłach historycznych). Ciekawostką dla uczniów mogą być choćby dokumenty spisane w języku polskim.


Nowa sekcja


Regesta Fontium Saganensium, oprac. A. Górski, B. Grelewicz

Regesta Fontium Saganensium

oprac. A. Górski, B. Grelewicz

edycja: Urząd Miasta Żagań   

Oprawa twarda, papier powlekany, s. 365

Pierwsze wydanie dokumentów żagańskich przechowywanych w zbiorach Archiuwum Państwowego w Zielonej Górze. Wysokiej jakości skany pozwalają na samodzielny odczyt tekstu. Opracowanie dokumentów oparto o wspólczesne zasady edycyjne dla źródeł pisanych. Zachowano m.in. oryginalny zapis dat, nazw miejscowości i nazwisk. Każdy dokument opatrzony jest także w regest i opis pieczęci. Wydawnictwo dwujęzyczne: polsko-niemieckie.