Pracownia Humanistyczna

W ramach działań naszej pracowni oferujemy Państwu:

- Badania genealogiczne – poszukiwania archiwalne w księgach metrykalnych zebranych na terenie Polski i Niemiec, prowadzące do całego lub częściowego drzewa genealogicznego lub też pisania kroniki rodu.

- Kompleksowe kwerendy źródłowe – poszukiwania i opracowywanie historii poszczególnych obiektów architektonicznych, grup wyznaniowych, związków sportowych, zakładów przemysłowych, itp.

- Zbieranie materiałów i redagowanie ksiąg okolicznościowych – opracowanie materiałów, źródłowych, prasowych i ikonograficznych dotyczących określonych przez zleceniodawcę rocznic.

- Badania epigraficzne – poszukiwanie i odczyt inskrypcji z płyt nagrobnych, naczyń liturgicznych, witraży, itp.

- Odczytywanie i tłumaczenie tekstów neograficznych (XVII-XX w.) oraz paleograficznych XIV-XVI w.)

- Badania etnologiczne – badania tożsamości, specyfiki danych grup społecznych, wyznaniowych, charakterystyka grup etnicznych.

- Inwentaryzacja zabytków – sporządzanie kart zabytków, opracowywanie historii danego artefaktu lub grupy obiektów.

- Tworzenie opisowej i fotograficznej dokumentacji badań terenowych.

- Organizacja obozów i warsztatów naukowych oraz popularnonaukowych dla studentów i uczniów szkół średnich.

Ceny: uzależnione są od wielu aspektów danej usługi, dlatego też do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i wykonujemy elastyczny kosztorys dla Klienta.